Vabilo članstvu RD Radeče

Na podlagi  20. člena statuta RD Radeče UO RD sklicuje redno skupščino RD Radeče in sicer_23.03.2018 ob 18,00 uri v domu RD Radeče .

Predlagam sledeči dnevni red:

1. Pozdrav in imenovanje delovnega predsedstva skupščine,verifikacijske komisije, zapisnikarja skupščine, ter dveh overovateljev zapisnika skupščine.

2. Potrditev dnevnega reda

3. Potrditev  LN ter izvrševanja LN in evidence ribiškega katastra.

4. Sprejetje  LN ter izvrševanje LN in evidenc  ribiškega katastra.

5. Poročilo predsednika RD, gospodarja, vodje ČS, mentorja mladih,  ter predsednika TK.

7. Finančno poročilo za leto 2017

8. Poročilo NO RD Radeče za leto 2017

9. Finančni plan za leto 2017

10. Razprava po poročilih

11. Razno

 

Sklicatelj :

UO RD  Radeče

Predsednik: Zelič Branko

 

OBVESTILO ČLANSTVU: Obvestilo_in_vabilo_lanom_RD_Radee.docdelovne_akcije_2018_2.doc

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Naključna slika iz foto galerije
Generalni sponzor prvenstva
radece
Sponzorji
Metaling d.o.o.